Triolif sugtabletter är ett receptfritt läkemedel som lindrar smärta i hals och svalg hos vuxna och barn över 12 år. Tabletterna innehåller amylmetakresol och 2,4-diklorobenzylalkohol som verkar bakteriehämmande och lidokainhydroklorid som är lokalbedövande.

En tablett får långsamt smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högst 8 sugtabletter per dygn (högst 4 sugtabletter för barn).

Långvarig användning av detta läkemedel (mer än 5 dagar) rekommenderas inte eftersom det kan förändra
den naturliga mikrobiella balansen i halsen. Du måste tala med en läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

Läs bipacksedel noga före användning.