Triolif – Sveriges nya dubbelverkande sugtablett mot halsont

Triolif är ett nytt dubbelverkande receptfritt läkemedel mot halsont som både verkar antibakteriellt och smärtstillande i samma tablett.

Tabletterna kan tas upp till 8 gånger per dag och finns i tre smaker, Honung/Citron, Mint och Apelsin.

Varningar och Försiktighet

Vad du behöver veta innan du tar Triolif

Använd inte Triolif:

  • om du är allergisk mot lidokainhydroklorid eller andra lokalbedövande substanser av amidtyp, amylmetakresol, 2,4-diklorobensylalkohol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.
  • Barn under 12 år ska inte ta detta läkemedel.

Varningar och försiktighet
Tala med läkare om:

  • Du har astma.
  • Du inte känner dig bättre efter 2 dagar eller har feber, huvudvärk, illamående, kräkningar eller hudutslag.

Denna produkt kan vara skadlig för tänderna.
Det lokalbedövande ämnet i detta läkemedel kan orsaka inandning (hosta under måltid eller en kvävande känsla) medan man äter. Ät inga måltider direkt efter intag av läkemedlet.
Detta läkemedel kan leda till att tungan blir bedövad och öka risken för bitskador. Försiktighet bör iakttas vid intag av varm mat och dryck.
Långvarig användning av detta läkemedel (mer än 5 dagar) rekommenderas inte eftersom det kan förändra den naturliga mikrobiella balansen i halsen.
Följ angiven dosering; Vid höga doser eller om läkemedlet tas under en längre tid kan det påverka hjärtat och nervsystemet och leda till kramper.
Äldre personer eller svaga personer är mer känsliga för eventuella biverkningar, och läkare bör rådfrågas innan användning av detta läkemedel.
Detta läkemedel ska inte användas vid större akuta sår i munhåla och svalg.

Produktresumé (SPC)

Produktresumé (SPC) i pdf-format

Här kan du köpa Triolif